Privacyverklaring
VGGO

VGGO is specialist in grafisch ontwerp, fotografie en art. VGGO levert de volgende diensten; grafisch ontwerp van alle mogelijke bedrijfsuitingen, personenfotografie, dieren- en productfotografie, evenementen- en bedrijfsfotografie, social media beheer, portrettekeningen en vrij werk. Meer informatie over VGGO kunt u vinden op de website www.vggo.nl.

VGGO vindt het vanzelfsprekend dat we vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en uw privacy respecteren. Wij houden ons dan ook bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring leest u onder andere welke cookies wij gebruiken en welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welk doel we dat doen. 

EIGEN GEGEVENS
 • Postadres: Leenderweg 4a, 5583 TC Waalre
 • Vestigingsadres: Leenderweg 4a, 5583 TC Waalre
 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 73544124
 • Telefoon: +316 182 148 03
 • E-mailadres: info@vggo.nl
 • BTW nummer NL859568817B01
PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. VGGO kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

 • Uw bedrijfsgegevens
 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw IP-adres
 • Gegevens over uw bedrijfsactiviteiten of gegevens die relevant zijn voor de werkzaamheden die VGGO verricht.

VGGO kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u direct en/of indirect gebruik maakt van de diensten van VGGO en u deze persoonsgegevens zelf aan ons heeft gegeven, via bijvoorbeeld de website, een intakeformulier, via uw werkgever en/of u anderszins persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt.  

WAAROM VGGO GEGEVENS NODIG HEEFT DIE WORDEN VERWERKT

VGGO verwerkt uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de door haar geleverde diensten en ten behoeve van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst en/of om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. VGGO heeft gegevens nodig om de overeenkomst en/of de aan haar gegeven opdracht uit te kunnen voeren. Daarnaast worden bedrijfs- en persoonsgegevens verwerkt bij de aanvraag van een offerte om een gericht aanbod te kunnen doen. 

Heeft u contact met VGGO opgenomen, per telefoon, e-mail, ons contactformulier, WhatsApp of sociale media dan hebben we van u gegevens ontvangen. Deze gegevens verwerken we om te kunnen reageren op uw bericht aan ons. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken om te kunnen reageren op een online reactie en/of voor het versturen van nieuwsbrieven.

HOE LANG VGGO GEGEVENS BEWAART

VGGO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

VGGO verstrekt uw persoonsgegevens enkel en met toestemming van u aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u. VGGO kan uw persoonsgegevens aan derden verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK

Op de website van VGGO worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. VGGO gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Om de website optimaal te laten werken, gebruiken we cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Via de browserinstellingen van uw computer kunt u uw instellingen wijzigen en zodoende cookies uitschakelen of verwijderen.

GOOGLE ANALYTICS

VGGO maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van VGGO bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. 

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. 

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan VGGO te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. VGGO heeft hier geen invloed op.

VGGO heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar VGGO. VGGO zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Ook heeft u het recht op dataportabiliteit en dat houdt in dat u het recht heeft om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van u heeft.

BEVEILIGEN

VGGO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VGGO maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VGGO verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met VGGO op via info@vggo.nl. www.vggo.nl is een website van VGGO.

Heeft u een klacht over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan? U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN

Het kan zijn dat wij onze privacyverklaring moeten wijzigen. Wij zullen een nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren.

16 mei 2020